Selector de idioma

¿Qué es el Déficit de DAO?

El déficit del DAO 


Es una alteración en el metabolismo de la histamina alimentaria que se presenta cuando hay poca actividad de la enzima DiAminoOxidasa (DAO), es decir, cuando por algún motivo se crea una deficiencia considerable en la actividad funcional de la enzima más importante en la metabolización de la histamina. Al existir una desproporción entre la histamina ingerida o liberada por las células que la almacenan en el organismo, y la capacidad de metabolizarla, se produce la acumulación de histamina en plasma y la aparición de los efectos adversos.

Proteínas de los alimentos

deficitDao

Diferenciación de los efectos adversos

En gente sana, la histamina provinente de la dieta es degradada rápidamente por la enzima DiAminoOxidasa (DAO), pero en personas con baja actividad de ésta amina oxidasa se tiene el riesgo de sufrir lo que algunos referencian como histaminosis alimentaria o intolerancia a la histamina.

A diferencia de la alergia alimentaria, la aparición de los síntomas o efectos adversos, no está ligada al consumo de un alimento concreto, sino que puede asociarse a una amplia gama de alimentos con contenidos variables de histamina, incluso pueden aparecer síntomas después del consumo de productos con niveles bajos de histamina. Esto supone una dificultad a la hora de establecer una dosis máxima tolerable, de hecho todavía no existe un consenso claro sobre este valor.

Se citan como desencadenantes de síntomas de Déficit de DAO cifras variables que van desde 50μg de histamina (en una ración de vino, 125ml, por ejemplo) hasta 60-75mg, mediante administración de histamina pura.
Efectos adversos del Déficit de DAOtabla3 La gran variedad de síntomas derivados del Déficit de DAO, los cuales representan patologías crónicas de gran prevalencia en la población, exigen que la investigación en este campo no se detenga y cada vez se avance más rápido en el conocimiento de su origen y en los posibles tratamientos.

No se han de presentar necesariamente todos los síntomas descritos, pero se sabe que la mayoría de los pacientes con un nivel reducido de actividad DAO, presentan como media tres de dichos síntomas, siendo la migraña especialmente prevalerte entre los mismos.

Un 20% de los pacientes presentan 1 ó 2 síntomas, un 41,3% de los pacientes presentan 3 ó 4 síntomas, y un 33,8% presentan más de cinco.

Los síntomas más frecuentes derivados del déficit de DAO son

Migraña y otras cefaleas vasculares.

Trastornos gastrointestinales, especialmente aquellos asociados al Síndrome del Intestino Irritable (SII), como estreñimiento, diarrea, saciedad, flatulencia o sensación de hinchazón.

Trastornos dermatológicos como la piel seca, la atopia o la psoriasis.

Dolores en tejidos blandos con frecuencia diagnosticados como fibromialgia.

Fatiga crónica.

En la infancia y adolescencia se ha relacionado el déficit de DAO con el trastorno de atención e hiperactividad (TDAH).

Ruta de la histamina en el organismo

Ruta de la histamina en el organismohistamina En el momento de la metabolización de la histamina, cuando ha de degradarse por la DAO para convertirse en N-imidazol acetil aldehido, se produce una acumulación de la amina por falta de enzima en las células de la mucosa intestinal. La baja actividad de enzima provoca que una concentración considerada normal de histamina proveniente de los alimentos no pueda metabolizarse y se produzca una penetración transepitelial de la histamina exógena.

De esta manera la histamina pasa al torrente sanguíneo aumentando su concentración plasmática y una vez localizada de forma libre en sangre se distribuye por diferentes puntos del organismo.

Institut Clínic del Dèficit DAO, Puigcerdà

Tens migranya? Tens la pell seca o atòpica? Tens inflor, restrenyiment o dolor muscular? Pot ser que aquests símptomes es donin per un dèficit de DAO. Saps què és el dèficit de DAO? Demana cita a la Unitat DAO de la FUNDACIÓ HOSPITAL DE PUIGCERDÀ.
El dèficit de DAO és un trastorn en el metabolisme de la histamina que es presenta en individus genèticament predisposats, provocant una reduïda activitat funcional de l’enzim DiAminoOxidasa (DAO) que impedeix degradar la histamina ingerida, i que afecta al 15% de la població. El dèficit de DAO pot tenir a més un origen farmacològic i també és freqüent en població amb malalties inflamatòries intestinals.
La histamina és una molècula produïda per l’organisme humà i mesuradora de molts processos fisiològics. D’altre banda, la majoria dels aliments contenen també histamina però aquesta no té cap funció fisiològica i és degradada per l’enzim DiAminoOxidasa (DAO) en el budell. Si l’activitat de l’enzim DAO és reduïda, la histamina ingerida no pot degradar-se i s’acumula a la sang, causant l’aparició dels efectes adversos. Els símptomes predominants són migranya i trastorns digestius.
Els darrers estudis de l’equip del Dr. Joan Izquierdo Casas cap del servei de Neurología de l’Hospital General de Catalunya i Director Mèdic de l’Instituto Clínico del Déficit de DAO, constaten que una dieta baixa en aliments histamínics i amb suplements d’enzim DAO millora significativament els símptomes relacionats amb el dèficit de DAO, especialment la migranya, els trastorns digestius, cutanis i dolor muscular. Com resultat d’aquest estudi, ara se sap que en el 86% dels pacients amb dèficit de DAO va desaparèixer la migranya o va disminuir la freqüència d’episodis i dolor. A més, es desprèn que la medició d’activitat DAO suposa un biomarcador clau pel diagnòstic i prevenció dels símptomes.
L’estudi també va constatar que en el 76% dels pacients van millorar els símptomes gastrointestinals, a més els símptomes cutanis van millorar en el 77%, els musculars en el 82% i el cansament en el 76%.
Segons l’Adriana Duelo, Directora de Nutrició, de l’Institut Clínic del Dèficit DAO, que recentment ha obert una Unitat DAO a la Fundació Hospital de Puigcerdà, “els símptomes associats al dèficit de DAO poden prevenir-se a través de la dieta” :
• Es pot prevenir el Dèficit de DAO mitjançant la dieta?
El dèficit enzimàtic com a tal no, ja que en la majoria d’ocasions és d’origen genètic, però sí els símptomes que apareixen per un dèficit de l’enzim DiAmino Oxidasa.
• Com ha de ser la dieta?
Una primera fase, la més estricta, consisteix en evitar tots els aliments que afavoreixen l’acumulació d’histamina, ja sigui pel seu contingut d’aquesta o en altres amines que competeixen amb ella, per la seva capacitat d’alliberar histamina endògena o perquè bloquegen o inhibeixen l’enzim DAO, com és el cas de les begudes alcohòliques. A més, és necessari suplementar la dieta amb enzim DAO.
• Quins són els símptomes predominants pels pacients que visiten la Unitat DAO?
Principalment venen per migranya, però no és l’únic símptoma. Molts tenen problemes digestius (inflor, restrenyiment, o diarrea), problemes de pell
Institut Clínic del Dèficit DAO (pell atòpica, vermellors, picors o dermatitis), fatiga i/o dolors musculars (sobre tot en la zona de les cervicals i lumbars).
• Quina qualitat de vida o grau de normalitat tindrà un pacient amb dèficit de DAO?
Jo diria un estat de normalitat quasi complet. Dic quasi perquè sempre haurà de controlar la dieta d’alguna manera i ajudar-se amb la suplementació de DAO quan sigui necessari. La qualitat de vida del pacient dependrà del rigor que tingui en complir bé o no el tractament, i per això és imprescindible anar al professional adequat.
• S’han de desterrar per sempre aliments comuns com la llet, els cítrics, el tomàquet... pel seu alt contingut en histamina?
Desterrar és una paraula molt forta. Jo proposo ‘intentar evitar’. A l’inici del tractament sí que és important evitar-los del tot, però després es poden fer excepcions de forma puntual. No és el mateix un suc de taronja cada dia amb l’esmorzar (molt saludable pels que no tenen dèficit de DAO) que un al mes. Es preferible prendre una crema de carbassó (sense llet) que uns espaguetis amb tomàquet de pot i formatge o tonyina, ja que la càrrega d’histamina del carbassó és menor.
• Existeix una dieta genèrica?
Existeixen pautes genèriques, però mai una dieta estàndard. La dieta ha de ser personalitzada: cada pacient és un món i té diferents horaris, treballs, situacions familiars, historials clínics.
• I amb tanta restricció, és possible gaudir del menjar?
I tant!!! Hi ha més aliments en el mercat dels que pensem, però sempre comprem el mateix. L’arròs de muntanya amb cuixetes de pollastre, ceba, pebrots de colors, una mica d’all, llorer i romaní és boníssim. Institut Clínic del Dèficit DAO2

El déficit del DAO.

DrHealthcare newlogo negatiu

Es miembro de: logo SIDDAO  negativo